Rajshahiaksjonens kontonummer er: 3201.70.49401

Hilsen fra komiteen

RAJSHAHIAKSONEN

Smilende barn, humør og optimisme er det første en blir møtt med når en besøker vår vennskapsby i Bangladesh. I Rajshahi er folk vant til å være takknemlige for lite. Derfor er samarbeidet med våre venner i Rajshahi svært inspirerende. Det gir energi!

Samarbeidet mellom Kristiansand og Rajshahi har lang tradisjon. Vi har hatt kulturutveksling, faglig utveksling og ordførerbesøk. Men viktigst er at det hvert tredje år er Rajshahiaksjon der et stort antall skoler og barnehager er med. I år godt over 50 stykker.
Stacks Image 1960
Stacks Image 1962
Hensikten med aksjonen er todelt: Det er at barn, unge og voksne i Kristiansand skal lære om og ha kunnskap om vår vennskapsby. Og så er det å samle inn midler som brukes i samarbeid med sju lokale humanitære organisasjoner lokalt i Rajshahi.

Aksjonens slagord «Venner deler» er valgt for å fokusere på gjensidighet og solidaritet mellom våre to byer. Vi ønsker å bidra til at mennesker i Rajshahi skal få et bedre liv. Da er vi avhengige av våre samarbeidspartnere. Vi representerer den rike del av verden, og vi kan dele av vår overflod. Men den
virkelige jobben gjør de som er ansatt lokalt i Rajshahi. Jeg er imponert over den arbeidsinnsats som legges ned og den faglighet som preger ledere, lærere, sykepleiere, leger, fysioterapeuter, sosialarbeidere, assistenter osv.

Rajshahi et en annerledes vennskapsby enn alle de andre vi har i verden for øvrig.
Folket der trenger vår omsorg og støtte. Det kan vi vise ved denne aksjonen.

Vi takker våre samarbeidspartnere i sør. De utfører utrolig mye bra arbeid!
Vi takker også alle barn, unge, foresatte, lærere og andre i Kristiansand som er med å skape engasjement og økonomi slik at vi kan stå inne for slagordet vårt «Venner deler!»

Lykke til!

Dag Vige
Leder
Rajshahikomiteen

Ole Martin Kyllo
Rådgiver
Oppvekst