Rajshahiaksjonens kontonummer er: 3201.70.49401

Anilas historie - om å vokse opp med en funksjonshemming i Bangladesh

Anila er ei intelligent og humørfylt jente på 16 år. Hun har cerebral parese (CP) som gjør at hun ikke har full kontroll over sine egne muskler. På grunn av dette kan hun ikke selv gå, skrive og gjøre en del av de samme tingene som helt funksjonsfriske kan. Vi har snakket med Anila om det å ha en funksjonshemming i Bangladesh.

Hun forteller at da hun var fire år fikk hun begynne på en skole for barn med funksjonshemminger av ulike slag. Der fikk hun lære seg det mest grunnleggende. Det ble likevel ganske raskt klart at Anila egentlig hørte best hjemme sammen med jevnaldrende funksjonsfriske barn. Selv om hun ikke har full muskelkontroll er det ingenting i veien med hennes evne til å lære og tenke.

Anilas foreldre satte i gang med å finne en skole der hun kunne begynne, men det var ingen skoler som ville ha henne. I Bangladesh er det sett på som en skam å få et barn med en funksjonshemming. Folk tror at det skjer fordi man har gjort noe galt - ikke levd livet sitt på rett vis. De fleste mennesker mener derfor at barn med funksjonshemminger bør gjemmes bort.

Til slutt måtte foreldrene til Anila nesten true en rektor til å si at han ville ta henne inn som elev hvis hun klarte den samme opptaksprøven som de andre elevene. Anila hadde ingen problemer med å klare prøven og fikk begynne på skolen.
Stacks Image 937
Stacks Image 921
Dessverre sluttet ikke problemene der. Skoler i Bangladesh er ikke bygd for mennesker i rullestol, så det er vanskelig å bevege seg rundt i bygningene. Det er heller ikke noe toalett som Anila kan bruke, så hun må passe på at hun ikke må på do i løpet av hele skoledagen. I Norge får alle barn med behov for ekstra hjelp en assistent til å hjelpe seg, men det gjør man ikke i Bangladesh. Foreldrene til Anila må derfor selv betale for at noen kan hjelpe henne med å komme seg rundt, få skrevet det hun har i hodet sitt og andre ting som hun ikke selv klarer. Likevel er nok det verste at lærerne ikke tar noen hensyn til at Anila har en funksjonshemming. Hele tiden gir de uttrykk for at de helst ikke vil ha henne der, de kjefter, slår og mobber henne.

Likevel er Anila blant de heldige: Hun har foreldre som står på for henne og som har råd til å skaffe henne hjelp når hun trenger det. Anila har i flere år vært en ivrig talskvinne for funksjonshemmede barns rettigheter i Bangladesh og har blitt invitert til å snakke om emnet både i sitt eget og andre land.
Stacks Image 1258
Angkon har fått muligheten til å begynne på en egen skole der de som arbeider forstår hva en autist strever med. Det har hjulpet godt på hvordan han reagerer når noe er vanskelig. Her går han på skole sammen med andre barn som også har en funksjonshemming. Skolen kalles «School for gifted children», og det passer bra for Angkon har et helt spesielt talent:

Angkon liker å tegne, og spesielt liker han å tegne alt mulig som har med Pepsi å gjøre. Både små tegninger på ark og store tegninger på gulv eller asfalt er han flink til. Du kan se noen av tegningene hans på disse bildene. Klarer du å tegne like bra?

Angkon - tegneren

Dette er Angkon. Han er 14 år gammel og autist. Autister har vanskelig for å kommunisere med andre mennesker og å forstå det som skjer rundt dem. Slik er det også for Angkon. Han snakker ikke med vanlige ord, men lager lyder som kan være vanskelig å forstå. Tidligere strevde han også med at han ofte slo, sparket og brukte kroppen sin på en måte som kunne skade andre når han ikke fikk til noe han prøvde på.

Barn med funksjonshemminger er ikke verdsatt i Bangladesh. Det er svært få som synes det er en god idé å gi disse barna en utdanning. Heldigvis er det noen som ikke er enige i dette, og som har startet skoler for funksjonshemmede eller skoler der både funksjonshemmede og funksjonsfriske går på skole sammen.
Stacks Image 1262
Stacks Image 1264