Stacks Image 1363
Bare 46 % av ungdommen går i videregående skole og 4 % tar høyere utdanning. Det er anslått at 78 % av kvinnene og 53 % av mennene over 15 år er analfabeter. Disse tallene kan vi være med å bedre!

Skole

Grunnloven i Bangladesh fastslår at det er gratis og obligatorisk grunnskole i fem år for barn mellom seks og elleve år. Undervisningsspråket er bengali, fra tredje klasse undervises det i engelsk. Den videregående skolen varer opptil sju år og er delt i tre trinn. Det er ni offentlige universiteter. Ved siden av det offentlige skolesystemet er det et privat, religiøst utdanningssystem (Madrasha-systemet).
Grunnskolen er for dem under ti år. Den skal være gratis, men foreldrene er pålagt å sende barna sine på skolen. Selv om tallene ikke er helt sikre er det bare mellom 75 og 80 prosent av aldersgruppen 6 til 10 år som går på skole. Dette tallet synker etter hvert som elevene blir eldre, de må nemlig begynne å jobbe for å hjelpe familien. Fordi det er så få skoler og lærere, må elevene mange steder gå på skolen på skift. En gruppe er på skolen om formiddagen, en annen gruppe er der på ettermiddagen. Lærerne må ofte ha begge gruppene.

En skoledag i Rajshahi

Hvordan tror du en skoledag i Rajshahi er? Likner den på din skoledag, tror du? Vi har besøkt en skole, og i videoen til høyre kan du bli litt kjent med hvordan det er å være elev der.

Barna i Rajshahi leker og spiller

Hva liker du å gjøre i friminuttene eller etter skolen? Kanskje du liker det samme som barna i Rajshahi? Til venstre kan du se en liten film av noen av de lekene barna i Rajshahi liker å leke i sine friminutt.

Rajshahiaksjonens kontonummer er: 3201.70.49401