Rajshahiaksjonens kontonummer er: 3201.70.49401

Lov og rett i Bangladesh

Stacks Image 9
Over halvparten av befolkningen kan ikke lese eller skrive. Da er en svært sårbar. Det er lett å bli lurt når en skal underskrive kontrakter eller hevde sine rettigheter. Rajshahiaksjonen ga for få år siden penger til en skole i et landsbyområde der ingen (!) av de voksne kunne skrive eller lese. I begynnelsen var det stor motstand mot å bygge og etablere skolen. «Vi har alltid klart oss uten å kunne less.» Men i dag er stemningen helt snudd. Lederne og befolkningen i området uttrykker alle støtte til skolen, og en er stolt over det en nå får til.

I praksis har kvinnene et svakt rettsvern i Bangladesh. Juridisk har kvinner og menn like rettigheter, men kvinnenes status er i store deler av befolkningen lav. Mange kvinner utsettes for mye vold. Og kvinner blir forskjellsbehandlet, for eksempel i forbindelse med skilsmisse og arv. Der er klart flere menn enn kvinner som kan lese og skrive i Bangladesh. Men det er svært gledelig at landet nå sikrer at det er lik tilbud om skolegang for gutter og jenter.

Rajshahiaksjonen støtter i dag tiltak der tenåringer samles regelmessig i grupper og lærer om hvilke rettigheter kvinner i Bangladesh har. Jentene trener seg opp til å kunne snakke med andre og legge frem sine synspunkter. Når en besøker disse jentegruppene er det imponerende å observere den trygghet og selvsikkerhet ungdommene får når de vet hvilke rettigheter de har i henhold til lovverket.
Bangladesh har generelt et godt utviklet lovverk på de fleste områder, men Bangladesh har store utfordringer når det gjelder å ha et rettsvesen som fungerer. Hovedproblemet er at lovverket ikke blir fulgt opp.

Et typisk eksempel er lovene som gjelder i trafikken. Vikeplikt i vanlig forstand praktiseres ikke. Selv i storbyene kjører biler, rickshawer og sykler rett inn mot veikryss uten å ense de regler som gjelder. Og så snor en seg gjennom trafikken som best en kan. Med andre ord, det er totalt kaos når det er mye trafikk.

Selv om det har blitt noe mindre korrupsjon i Bangladesh de siste årene, er dette fortsatt et stort problem. Et eksempel fra Rajshahi: En av våre samarbeidspartnere ble tilbudt en større offentlig bevilgning fra en ansatt person i høy stilling. Beløpet var på flere hundre tusen kroner og skulle brukes til å bygge ut et senter for mennesker som ikke kan ta vare på seg selv. Selvfølgelig skapte det stor glede, men den gleden ble kortvarig. Forutsetningen for å få bevilgningen var at førti prosent av det beløpet måtte tilbakeføres, og at pengene skulle settes inn på privatkontoen til den offentlige ansatte.
Stacks Image 16