Rajshahiaksjonens kontonummer er: 3201.70.49401

Rajshahis historie

Historien til Rajshahi er selvfølgelig tett knyttet opp til landets historie.
Som del av Bengal-regionen tilhørte det nåværende Bangladesh fra ca. år 700 et større buddhistisk rike. Det ble erobret av muslimske inntrengere på 1100-tallet. Det britiske East India Company fikk kontroll over området i 1760-årene.

Det indiske kontinent var britisk koloni frem til 1947. Da ble området løsrevet fra britene og delt inn i to stater. India som i hovedsak hadde innbyggere som var hinduer, og Øst- og Vest-Pakistan som i hovedsak hadde muslimske innbyggere.

Denne løsrivningsprosessen var veldig konfliktfylt og vanskelig. I de områdene der muslimer og hinduer hadde levd side om side oppsto det kiv og splid – og mye vold. Blant annet var det tilfellet i Rajshahidistriktet. Rajshahi ligger tett opp til den indiske grense.

Det er antydet at totalt 450 000 mennesker mistet livet i løsrivningsprosessen.

De politiske, etniske og økonomiske motsetninger mellom Øst-Pakistan og Vest- Pakistan vokste i 1950 og 60-årene. Det var blant annet store opptøyer i Øst-Pakistan i 1955 der bengalerne krevde at skolene skulle ha undervisning på befolkningens eget morsmål, bengali. Awami-ligaen under ledelse av sjeik Mujibur Rahman førte an i agitasjonen for indre selvstyre i Øst-Pakistan. I 1970 oppsto det voldsom uro. Under en svært blodig borgerkrig flyktet mellom åtte og ti millioner mennesker til India.
Stacks Image 12

National Memorial Jatio Sriti Soudho
http://www.banglaview24.com/

Stacks Image 18

Ptolemys kart over Gangesdeltaet
http://www.dhakatribune.com/

3. desember 1971 brøt det ut krig mellom India og (Vest-) Pakistan. De pakistanske styrkene i øst ble nedkjempet av indiske soldater, og det endte opp med at Bangladesh ble erklært som selvstendig nasjon.
Voldshandlingene under uavhengighetskrigen har kastet skygger i bangladeshisk politikk i flere tiår, og så sent som i september 2013 ble et medlem av nasjonalforsamlingen dømt til døden for "krigsforbrytelser, inkludert folkemord". Han ble henrettet våren 2015.

Gjenreisningen etter krigen ble støttet av mange land. Næringslivet ble delvis nasjonalisert.
I ettertid har landet hatt ulike regimer. Til tider har landets ledelse utøvd sin makt diktatorisk. Bangladesh Nationalist Party (BNP) og Awami Leage har skiftet om å være i posisjon.
Fra 2008 har Rajshahi hatt ordfører fra Awami Leage, Mr. Khairuzzaman Liton. Det var han som i 2009 tok initiativet til å gi Kristiansand det flotte mosaikk kunstverket som er plassert på veggen av Odderøyahallen. Det er gitt i takknemlighet for det store engasjementet som har vært i Kristiansand og det gode samarbeidet mellom de to byene i flere tiår. Liton har besøkt Kristiansand to ganger.

I 2014 tapte Liton lokalvalget i Rajshahi. Kandidaten fra Bangladesh National Party tok over makten i byen. Men i ettertid har den nyvalgte ordføreren delvis vært fengslet anklaget for å stå bak opptøyer før sist valg. Han var i en periode fengslet men er nå på plass som ordfører igjen.
Visste du? Neste gang du er på Odderøya bør du ta en tur ned til idrettshallen. På veggen der henger det nemlig et stort mosaikkbilde som viser hele Bangladesh historie. Det var en gave fra Rajshahi by for å feire det lange samarbeidet.