Rajshahiaksjonens kontonummer er: 3201.70.49401

Religioner og folkeslag

Religion er svært viktig for folk i Bangladesh. Islam er religionen med størst utbredelse, ca 90 %. Der Kristne utgjør mindre enn 1 % av befolkningen. Der er et sterkt innslag av hinduer i områdene nær grensen til India, for eksempel i Rajshahi. Nord i landet er det mange buddhister. Generelt har muslimene i landet vært moderate. Det illustreres ved at regjeringspartiene i Awami Leage ønsker et pluralistisk og mangfoldig samfunn. Bangladesh har definert offentlige fridager av respekt både for hinduer og buddhister. I Rajshahi fikk den kristne kirke pengestøtte fra kommunen da en bygget menighetshus. Men ytterliggående islamister har de siste årene gradvis fått økende oppslutning. Det er en viktig årsak til siste årets politisk uro i landet.
Bangladesh (og det indiske West Bengal) har i meget lang tid gjennom historien vært en smeltedigel for forskjellige folk og kulturer. Folk fra Myanmar, Himalaya, dravider (de opprinnelige innbyggerne på den indiske halvøy) og arier. Med mogulene kom folk fra hele den islamske verden.
Stacks Image 913
Stacks Image 906
Bangladesh har også flere mindre folkeslag og stammer. På elvene lever badhier (også kalt elvesigøynere). Mange stammer lever i åsene i Chittagong-traktene i sørøst, andre i åsene rundt Sylhet eller nord for Mymensingh. Stammefolkene er enten buddhister, kristne, hinduer eller animister. I sørøst er det kommet mange muslimske flyktninger fra Myanmar. Mange stammefolk fra Chittagong-traktene flyktet til India, men i løpet av siste del av 1990-årene flyttet mange tilbake til Bangladesh.
I Rajshahidistriktet er flere minoritetsfolk representert, blant annet Khole-folket og Santal-folket. Santalene utgjør flere millioner mennesker. I tillegg til utbredelse i Rajshahi og nordover i landet bor det også den indiske siden av grensen. Folket har sitt eget språk og skriftspråk. Det var den norske misjonær og språkforsker Lars Skrefsrud som laget den første grammatikk og som skapte dagens skriftspråk. Til forskjell fra bengalene bruker santalene latinske bokstaver. Universitetene i Bangladesh har egne kvoteordninger for å sikre at også studenter fra minoritetsfolk får anledning til å gjennomføre høyere studier.

Folk bor overveiende på landsbygda, og urbaniseringsgraden er lav. Likevel vokser byene raskere enn befolkningen for øvrig. Hovedstaden Dhaka er største by. Andre større byer er havnebyen Chittagong og regionsentrene Khulna og Rajshahi.