Rajshahiaksjonens kontonummer er: 3201.70.49401

Dette er siden for faktaopplysninger om landet Bangladesh og byen Rajshahi.

Kort om Bangladesh

 • Hovedstad: Dhaka
 • Grenser til India og Myanmar
 • Nasjonaldag: 26. mars
 • Innbyggere: Ca. 158 millioner
 • Størrelse: 144.000 km2 – Ca. 2,5 ganger mindre enn Norge
 • Det bor litt over 1.000 personer per km2 – i Norge kun 16 pr km2
 • Språk: Bengali
 • Religion: Hvis det bodde kun 100 personer i Bangladesh, ville 89 vært muslimer, 9 hinduer, 1 buddhist og 1 kristen eller annet
 • Det er over 50 % som ikke kan lese og skrive (analfabeter)
 • Jordbruk gir arbeid til 2/3 av alle i Bangladesh. Mange jobber også i tekstilindustrien, som er veldig viktig for økonomien til landet
 • Ca. 30 % av befolkning tjener mindre enn fattigdomsgrensen på 1,25 dollar om dagen
 • For hvert år lærer flere og flere å lese og å skrive
 • Økonomisk vekst – folk tjener sakte men sikkert litt mer
Stacks Image 10

Mother Language Day

For menneskene i Bangladesh er 21. februar, FNs internasjonale morsmålsdag, nærmest en nasjonaldag å regne. I filmen til høyre får du et lite innblikk i feiringen av denne dagen.
Kanskje kan du selv trekke sammenlikninger med Norge? Vi nordmenn har jo faktisk opplevd å stå på begge sider av en språk-konflikt.

Rajshahis historie

Historien til Rajshahi er selvfølgelig tett knyttet opp til landets historie.
Som del av Bengal-regionen tilhørte det nåværende Bangladesh fra ca. år 700 et større buddhistisk rike. Det ble erobret av muslimske inntrengere på 1100-tallet. Det britiske East India Company fikk kontroll over området i 1760-årene.

Dagligliv i Bangladesh

Vil du vite mer om dagligliv i Bangladesh? På denne siden kan du blant annet lese om kvinner, klær, boforhold og fritid. Du kan også lære noen ord på Bangla.

Religioner og folkeslag

Religion er svært viktig for folk i Bangladesh. Islam er religionen med størst utbredelse, ca 90 %. Der Kristne utgjør mindre enn 1 % av befolkningen. Der er et sterkt innslag av hinduer i områdene nær grensen til India, for eksempel i Rajshahi. Nord i landet er det mange buddhister.
Stacks Image 2363
Har du lyst til å bli med en tur langs gata i Rajshahi? Klikk på bildet så kan du se en liten film om hva som skjer.

Kort om Rajshahi

 • Kristiansands vennskapsby siden 1979
 • Ligger nordvest i Bangladesh, ved elven Padma, helt inntil grensen mot India
 • Innbyggere: Mer enn 800.000
 • Kallenavn: Silkebyen – Det produseres mye slike i Rajshahi
 • Det dyrkes også mye mango i og rundt Rajshahi
 • Byen er omtrent like gammel som Kristiansand
 • Årlig gjennomsnittstemperatur ligger som regel mellom 20 og 30 grader, men det kan bli veldig varmt, spesielt april-juni, med godt over 30 grader

Silkeproduksjon

Rajshahi er blant annet kjent for silkeproduksjon. Du kan lese mer om hvordan silke blir til på denne siden.

Lov og rett

I denne korte artikkelen kan du lese om Lov og Rett i Bangladesh.

Dans, sang og kultur

Bangladesh er et land som er rikt på kultur av mange slag. På denne siden kan du bli litt bedre kjent med denne gjennom sang, dans og tekst.

Skole i Bangladesh

Hvordan er det å gå på skole i Bangladesh? På denne siden kan du se en film om en skoledag og lese om skolesystemet i Bangladesh.
Stacks Image 1568

Analfabetisme

Bare rundt 30% av innbyggerne i Rajshahi kan lese og skrive. Størst er analfabetismen blant kvinner der bare 23% kan lese og skrive. Selv om disse tallene er lave er det en god fremgang fra noen år tilbake der analfabetismen var nær 100%. Til høyre ser du noen valgplakater. Hva tror du utformingen av disse har med analfabetisme å gjøre?
Stacks Image 1699
Stacks Image 1701
Stacks Image 1703